Nocturnal (Bal y Gay)

Samuel Diz, guitarra

Ciclo Sonoro Empeño. A música nas Coleccións ABANCA e Afundación